Klachten

Het is belangrijk dat de gesprekken in goed onderling contact plaatsvinden. Bent u ontevreden over uw behandeling of heeft u een klacht? Bespreekt u dit dan eerst met uw behandelend diëtist. In een extra gesprek kunt u aangeven waarover u niet tevreden bent en samen kunt u kijken naar een mogelijke oplossing.
Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgaanbieder gewijzigd. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Als het niet lukt om in onderling overleg tot een oplossing te komen dan kunt u terecht bij  het Klachtenloket Paramedici (KLP). Als diëtist ben ik hierbij aangesloten. Ook voor een geschil kunt u terecht bij het KLP. Meer informatie op www.klachtenloketparamedici.nl De geschillenregeling is erkend door het ministerie van VWS.

 

Contactinformatie

Praktijkadres:

Sint Jorisweg 2
Gebouw 'de Barones'
2612 GA  Delft

Telefoon:

06-44484654

E-mail:

info@dietistroeleven.nl

Consult op afspraak