Klachten

Het is belangrijk dat de gesprekken in goed onderling contact plaatsvinden. Ben je ontevreden over je behandeling of heb je een klacht? Bespreek dit dan eerst met jouw behandelend diëtist. In een extra gesprek kunt je aangeven waarover je niet tevreden bent en samen kun je kijken naar een mogelijke oplossing.
Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgaanbieder gewijzigd. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Als het niet lukt om in onderling overleg tot een oplossing te komen dan kun je terecht bijĀ het Klachtenloket Paramedici (KLP). Als diëtist ben ik hierbij aangesloten. Ook voor een geschil kun je terecht bij het KLP. Meer informatie op www.klachtenloketparamedici.nl De geschillenregeling is erkend door het ministerie van VWS.

 

Contactinformatie

Praktijkadres:

Sint Jorisweg 2
Gebouw 'Doel'
2612 GA  Delft

Telefoon:

06-44484654

E-mail:

info@dietistroeleven.nl

Consult op afspraak