Privacyverklaring Roeleven, Voedings- & Dieetadvies

Roeleven, Voedings- & Dieetadvies gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Roeleven, Voedings- & Dieetadvies dan hebben wij gegevens van je nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Roeleven, Voedings- & Dieetadvies heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan je te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling.

De gegevens worden naast de zorglevering voor specifieke doeleinden verzameld:

  • voor doelmatig beheer en beleid; zoals. declaratie naar zorgverzekeraars, administratiekantoor voor boekhouding.

De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Roeleven, Voedings- & Dieetadvies bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Roeleven, Voedings- & Dieetadvies zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Roeleven, Voedings- & Dieetadvies heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Roeleven, Voedings- & Dieetadvies zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Roeleven, Voedings- & Dieetadvies een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Roeleven, Voedings- & Dieetadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Roeleven, Voedings- & Dieetadvies zal relevante informatie voor financiële afhandeling uitsluitend verstrekken aan de zorgverzekeraar bij verzekerde zorg en administratie/accountant kantoor voor het verzorgen van de boekhoudkundige zaken van de organisatie.
Met deze organisaties heeft Roeleven, Voedings- & Dieetadvies een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistroeleven.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Roeleven, Voedings- & Dieetadvies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06-44484654 of via info@dietistroeleven.nl.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Roeleven, Voedings- & Dieetadvies kun je contact opnemen via 06-44484654 of via info@dietistroeleven.nl

Contactinformatie

Praktijkadres:

Sint Jorisweg 2
Gebouw 'Doel'
2612 GA  Delft

Telefoon:

06-44484654

E-mail:

info@dietistroeleven.nl

Consult op afspraak