Tarieven, vallend buiten de verzekerde zorg of na verbruik vergoedingen, per 1 januari 2018

Indien er een medische indicatie is, er is dan een verwijzing van uw arts of u komt via de screening directe toegankelijkheid, dan wordt de diëtetiekzorg deels via de basisverzekering vergoed, dit gaat direct via uw zorgverzekeraar. U dient wel rekening te houden met uw eigen risico, de kosten worden eerst hiermee verrekend. Voor ketenzorg of DBC zorg via de GGZ gelden andere afspraken, informeer hiervoor bij de diëtist.

Met alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten. De kosten via de basisverzekering, ketenzorg en evt. aanvullende verzekering worden daar in rekening gebracht, dit zijn afwijkende tarieven dan hieronder vermeld en worden door de zorgverzekeraars bepaald. Als blijkt dat u niet of niet meer voor vergoeding in aanmerking komt, dan ontvangt u een factuur. Voor informatie over vergoedingen, eigen risico etc. kunt u in uw polisvoorwaarden kijken of contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Voor informatie per verzekeraar kunt u ook deze link aanklikken.

Het tarief dat ik hanteer is € 16,25 per kwartier voor zowel directe als indirecte tijd.

Indirecte tijd is o.a. een rapportage naar de huisarts, berekenen voeding, schriftelijk voedingsadvies, aanvraag verklaring dieetpreparaten. Dit is de tijd waar u niet bij aanwezig bent. Zowel de consulttijd als de indirecte tijd wordt in rekening gebracht.

Voor het eerste gesprek wordt 60 minuten gereserveerd, tenzij bij aanmelding anders met u is afgesproken.

Intakegesprek (60 minuten + 15 min. indirect) € 81,25
Vervolg consult (30-45 minuten, excl. evt. indirecte tijd) € 32,50 - € 48,75
Vervolg (weeg) consult (10 minuten + 5 minuten indirect) € 16,25
Screening Directe Toegankelijkheid Diëtetiek
(Indien u zonder verwijzing komt)
€ 16,25
Toeslag huisbezoek (excl. consultkosten) € 25
Telefonisch consult, afhankelijk van de duur €16,25 afgerond per 15 minuten


Huisbezoek

Bent u niet in staat om naar de diëtist toe te gaan, dan is het ook mogelijk dat de diëtist bij u thuis komt. U kunt dit overleggen met de diëtist wanneer u een afspraak maakt. Voor een huisbezoek worden extra kosten in rekening gebracht.

Afspraak afzeggen

Indien u verhinderd bent, meld de afspraak dan uiterlijk 24 uur van te voren af, per mail of telefoon, anders worden er kosten in rekening gebracht. Indien u een afspraak heeft op maandag meld dan uiterlijk vrijdagmiddag voor 16.30u de afspraak af. Neem in ieder geval altijd contact op, ook als u op de dag zelf onverwachts verhinderd bent, zodat er in overleg een oplossing gevonden kan worden om onnodige kosten voor u te voorkomen.
Een te laat afgemelde of niet nagekomen afspraak (no show) wordt in rekening gebracht en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. De gereserveerde tijd wordt in rekening gebracht. Hiervoor gelden de volgende tarieven:

Eerste consult € 65
Vervolgconsult lang (30 minuten) € 32,50
Vervolgconsult kort (15 minuten) € 16,25

 

Contactinformatie

Praktijkadres:

Sint Jorisweg 2
Gebouw 'de Barones'
2612 GA  Delft

Telefoon:

06-44484654

E-mail:

info@dietistroeleven.nl

Consult op afspraak