Tarieven, vallend buiten de verzekerde zorg of na verbruik vergoedingen, per 1 januari 2024

Indien er een medische indicatie is, er is dan een verwijzing van je arts of je komt via de screening directe toegankelijkheid, dan wordt de diëtetiekzorg deels via de basisverzekering vergoed, dit gaat direct via de zorgverzekeraar. Je dient wel rekening te houden met je eigen risico, de kosten worden eerst hiermee verrekend. Voor ketenzorg of DBC zorg via de GGZ gelden andere afspraken, informeer hiervoor bij de diëtist.

Met bijna alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten. Controleer zelf of je verzekerd bent voor vergoeding diëtetiek. De kosten via de basisverzekering, ketenzorg en evt. aanvullende verzekering worden daar in rekening gebracht, dit zijn afwijkende tarieven dan hieronder vermeld en worden door de zorgverzekeraars bepaald.
Als blijkt dat je niet of niet meer voor vergoeding in aanmerking komt, dan ontvang je een factuur. Voor informatie over vergoedingen, eigen risico etc. kun je in je polisvoorwaarden kijken of contact opnemen met jouw zorgverzekeraar. Voor informatie per verzekeraar kun je ook deze link aanklikken.

Het tarief dat ik hanteer is € 19,50 per kwartier voor zowel consulttijd als individueel dieetvoorschrift.

Voor het eerste gesprek wordt 60 minuten gereserveerd, tenzij bij aanmelding anders is afgesproken.

Eerste consult gesprek (60 minuten + 15-30 minuten individueel dieetvoorschrift) € 78,00 - € 117,00
Vervolg consult (30-45 minuten + evt. kosten individueel dieetvoorschrift) € 39,00 - € 58,50
Klein vervolg (weeg) consult (15 minuten) € 19,50
Screening Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (indien je zonder verwijzing komt) € 19,50
Toeslag huisbezoek (excl. consultkosten) € 28,00
Telefonisch consult, afhankelijk van de duur € 19,50 afgerond per 15 minuten
E-mail consult € 19,50

 

Deze tarieven gelden voor de gehele behandeltijd. De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  • Directe tijd 'individuele zitting diëtetiek': de tijd waarbij je als cliënt aanwezig bent.
  • Individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies. Hier ben je als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

Huisbezoek

Ben je niet in staat om naar de diëtist toe te gaan, dan is het ook mogelijk dat de diëtist bij je thuis komt. Je kunt dit overleggen met de diëtist wanneer je een afspraak maakt. Voor een huisbezoek worden extra kosten in rekening gebracht.

Afspraak afzeggen

Indien je verhinderd bent, meld de afspraak dan uiterlijk 24 uur van te voren af (zaterdag, zondag en feestdagen niet meegerekend), per mail of telefonisch, anders worden er kosten in rekening gebracht. Indien je een afspraak hebt op maandag meld dan uiterlijk vrijdagmiddag voor 16.30u de afspraak af. Neem in ieder geval altijd contact op, ook als je op de dag zelf onverwachts verhinderd bent, zodat er in overleg een oplossing gevonden kan worden om onnodige kosten voor je te voorkomen.
Een te laat afgemelde of niet nagekomen afspraak (no show) wordt in rekening gebracht en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. De gereserveerde tijd wordt in rekening gebracht. Hiervoor gelden de volgende tarieven:

Eerste consult € 78,00
Vervolgconsult lang (30 minuten) € 39,00
Vervolgconsult kort (15 minuten) € 19,50

 

Als de factuur na het verstrijken van de herinneringsperiode niet voldaan is, worden er extra administratiekosten in rekening gebracht. Blijf je in gebreke met betaling dan wordt de factuur uit handen gegeven aan een externe partij waardoor de kosten nog verder kunnen oplopen.

Heb je een betalingsgemachtigde/bewindvoerder, meld dit bij de eerste afspraak zodat de factuur op de juiste plek terecht komt.

 

Contactinformatie

Praktijkadres:

Sint Jorisweg 2
Gebouw 'Doel'
2612 GA  Delft

Telefoon:

06-44484654

E-mail:

info@dietistroeleven.nl

Consult op afspraak